Historia Kaplicy

Historia Kaplicy - tablica

Tablica z sentencją widoczna na ścianie tuż przy wejściu do kaplicy

Historia Kaplicy

Od 2002 roku do 2010 roku funkcjonowała kaplica na Dworcu Głównym PKP na parterze w głównym holu. podczas renowacji dworca kaplica została zlikwidowana. Od 17 lutego 2021 roku kaplica w nowej odsłonie znajduje się na 1 piętrze dworca.  25 listopada 2021 roku kaplica została poświęcona wraz z ołtarzem.

Relacja mszy św. z poświęceniem kaplicy